Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění chaotické
proudění vzduchu v závětří horské překážky, jestliže tloušťka vrstvy vzduchu proudícího přes hřeben nepřesahuje o více než polovinu převýšení hřebenu nad okolním terénem. Chaotické proudění má neuspořádaný charakter se silnou nárazovitostí v závětrném prostoru. Pojem uvedeného významu zavedl český meteorolog J. Förchtgott.
slov: chaotické prúdenie něm: chaotische Strömung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: