Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění cyklonální
proudění, při kterém mají proudnice cyklonální zakřivení.
angl: cyclonic flow; slov: cyklonálne prúdenie; něm: zyklonale Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: