Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění barické
slov: barické prúdenie; něm: barische Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: