Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění antibarické
slov: antibarické prúdenie; něm: antibarische Strömung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: