Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proud Leeuwinův
angl: Leeuwin Current; slov: Leeuwinov prúd; něm: Leeuwin-Strom m  2017
podpořila:
spolupracují: