Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proud Leeuwinův
angl: Leeuwin Current slov: Leeuwinov prúd něm: Leeuwin-Strom m  2017
podpořila:
spolupracují: