Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

produkt radiolokační maximální odrazivosti
slov: rádiolokačný produkt maximálnej odrazivosti něm: Radar-Produkt maximale Reflektivität n  2014
podpořila:
spolupracují: