Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

produkt radiolokační maximální odrazivosti
slov: rádiolokačný produkt maximálnej odrazivosti; něm: Radar-Produkt maximale Reflektivität n  2014
podpořila:
spolupracují: