Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prekurzor
v atmosférické chemii termín pro látku, ze které vzniká v atmosféře chemickou reakcí látka nová. Např. prekurzory přízemního ozonu jsou oxidy dusíku a VOC.
slov: prekurzor; něm: Vorläufererscheinung f  2014
podpořila:
spolupracují: