Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

prekurzor
v atmosférické chemii termín pro látku, ze které vzniká v atmosféře chemickou reakcí látka nová. Např. prekurzory přízemního ozonu jsou oxidy dusíku a VOC.
slov: prekurzor něm: Vorläufererscheinung f  2014
podpořila:
spolupracují: