Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pravítko pilotovací
pomůcka dříve používaná k vyhodnocování výškového větru při pilotovacím měření. Pomocí ní se řešily trigonometrické rovnice charakterizující polohu pilotovacího balonu v prostoru.
angl: pilot balloon slide rule slov: pilotovacie pravítko něm: Pilotballonlineal n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: