Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pravítko pilotovací
pomůcka dříve používaná k vyhodnocování výškového větru při pilotovacím měření. Pomocí ní se řešily trigonometrické rovnice charakterizující polohu pilotovacího balonu v prostoru.
angl: pilot balloon slide rule; slov: pilotovacie pravítko; něm: Pilotballonlineal n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: