Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické termínové
meteorologické pozorování, které se provádí v určených časech, tj. termínech pozorování. Viz též standardní čas pozorování.
angl: meteorological observation at times specified; slov: termínové meteorologické pozorovanie; něm: meteorologische Terminbeobachtung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: