Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické termínové
meteorologické pozorování, které se provádí v určených časech, tj. termínech pozorování. Viz též standardní čas pozorování.
angl: meteorological observation at times specified slov: termínové meteorologické pozorovanie něm: meteorologische Terminbeobachtung f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: