Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

povětří
1. zast. výraz pro vzduch nebo ovzduší;
2. lid. název pro větrné počasí, popř. vichřici. Název je odvozen od slova vítr.
slov: povetrie něm: Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: