Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

poryv větru
angl: wind gust; slov: poryv vetra; něm: Windstoß m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: