Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí vlhké
(humidní) v Penckově klasifikaci podnebí (A. Penck, 1910) podnebí oblastí, v nichž se vytváří trvalá říční síť. K hodnocení vlhkosti podnebí byla později zavedena řada klimatologických indexů. Např. W. Thornthwaite charakterizuje p. v. hodnotami indexu vlhkosti většími než 20. V. t. klasifikace podnebí Thornthwaiteova.
angl: humid climate  0000
podpořila:
spolupracují: