Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí trvalého mrazu
(ledové) obecně velmi drsné podnebí, vyskytující se v Grónsku (s výjimkou někt. pobř. oblastí), v centr. Arktidě a v Antarktidě. V zimě klesají prům. měs. teploty vzduchu v Arktidě na –40 °C, v centru Antarktidy na –50 °C až –70 °C, min. teploty vzduchu ojediněle i pod –80 °C. Prům. teploty vzduchu letních měsíců se na pobřeží Antarktidy pohybují kolem –5 °C, v centr. oblastech v blízkosti tzv. pólu nedostupnosti od –30 °C do –35 °C. V Arktidě je léto teplejší s měsíčními průměry teploty vzduchu kolem 0 °C. V Köppenově klasifikaci podnebí je p. t. m., označované EF, typem sněžného podnebí s prům. teplotou vzduchu nejteplejšího měsíce nižší než 0 °C. V Thornthwaiteově klasifikaci podnebí odpovídá p. t. m. termín „frost (climate)", charakterizovaný hodnotou potenciální evapotranspiracemenší než 14,2 cm za rok. V. t. půda dlouhodobě zmrzlá
angl: climate of perpetual ice and snow, frost climate  0000
podpořila:
spolupracují: