Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí svahové
(expoziční) podnebí utvářející se především pod vlivem svahové polohy místa. Z topografických činitelů se nejvíce uplatňuje expozice svahů vůči světovým stranám a sklon svahů, které jsou významné pro příjem přímého slunečního záření. Poloha svahu se projevuje také v rozložení světla, atm.srážek, ve větr. poměrech apod. Viz též návětří, závětří, oslunění, ozáření, vítr svahový.
angl: climate of slopes  0000
podpořila:
spolupracují: