Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí subarktické
—přechodný typ podnebí mezi podnebím mírných šířek a stud. polárním podnebím sev. polokoule. Utváří se na sev. okraji Eurasie a Severní Ameriky. Vyznačuje se dlouhými tuhými zimami a malými ročními úhrny srážek. Podobný typ podnebí se na již. polokouli vyskytuje na subantarktických ostrovech a Grahamově Zemi. Jako p. s. se někdy označuje podnebí tundry, jindy podnebí tajgy. V Alisovově klasifikaci podnebí je to podnebí pásma, v němž v zimě převládá arktický vzduch a v létě polární vzduch. Hranicemi subarktického pásma jsou zimní a letní poloha arktické fronty. Rozlišuje se pevn. a oceán. typ p. s. Pevninský typ se vyznačuje dlouhou, velmi drsnou zimou s lednovými průměry teplot až –40 °C a min. teplotami až –70 °C. Protože léto je rel. teplé (prům. měs. teploty vzduchu dosahují až 18 °C), roč. amplitudy teploty vzduchu dosahují nejvyšších hodnot na Zemi (60 °C). Srážek je málo, většinou do 300 mm za rok. Oceán. typ p. s. má mírnější zimu, léto je však velmi chladné, nepříznivé pro růst stromů.
angl: subarctic climate  0000
podpořila:
spolupracují: