Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí rovníkové
(ekvatoriální) obecně horké a vlhké podnebí po obou stranách rovníku v dosahu rovníkové deprese. Vyznačuje se značnou vyrovnaností roč. chodu teploty vzduchu, jejíž průměr v nejchladnějším měsíci neklesá pod 18 °C. Roč. úhrn srážek zprav. neklesá pod l 500 mm, místy dosahuje 6 000 až 10 000 m. Srážky jsou během roku většinou rovnoměrně rozloženy a často mají charakter lijáků. V Köppenově klasifikaci podnebíje to především podnebí trop. deštového pralesa (Af), které je charakterizováno jako trvale vlhké, s min. měs. úhrnem srážek 60 mm. VAlisovově klasifikaci podnebí existuje podnebí rovníkového pásma, v němž po celý rok převládá rovníkový vzduch. V. t. podnebí tropické
angl: equatorial climate  0000
podpořila:
spolupracují: