Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí reliéfové
syn. topoklima.
  0000
podpořila:
spolupracují: