Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí mírně teplé a deštivé
podnebí jednoho z pěti zákl. klimatických pásemv Köppenově klasifikaci podnebí označované písmenem C. Hranici tohoto pásma tvoří na rovníkové straně izoterma nejchladnějšího měsíce v roce 18 °C a na polární straně izoterma nejchladnějšího měsíce –3 °C. Roč. úhrny srážek musí přesahovat hodnoty stanovené W. Köppenem jako hranice suchosti. V závislosti na typu roč. chodu srážek se toto podnebí dělí na podnebí se suchou zimou (označované Cw), suchým létem (Cs) a podnebí s dostatečnými srážkami v průběhu celého roku (Cf). Tyto typy můžeme dále členit podle teploty nejteplejšího měsíce v roce. Tak např. klasické středomořské podnebí(Cs) se suchým létem a mírnou vlhkou zimou můžeme dělit dále na tzv. podnebí oliv (CSa) s teplotou nejteplejšího měsíce nad 22 °C a tzv. podnebí vřesu s teplotami nejteplejšího měsíce 14 až 22 °C. V. t. index suchosti.
angl: warm temperate rainy climate  0000
podpořila:
spolupracují: