Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí mikrotermické
studené podnebí, tj. podnebí s nízkými teplotami vzduchu, charakterizované a) v Köppenově klasifikaci podnebí dlouhou chladnou zimou a krátkým létem; prům. teplota vzduchu nejteplejšího měsíce bývá větší než 10 °C (typ D). Vyskytuje se ve vnitrozemí pevnin a na jejich vých. okrajích přibližně mezi 40. až 65. stupněm zeměp. šířky. Odpovídá tedy boreálnímu podnebí; b) v Thornthwaiteově klasifikaci podnebí s potenciální evapotranspirací v intervalu od 28,5 do 42,7 cm za rok.
angl: microthermal climate  0000
podpořila:
spolupracují: