Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí kvartéru
(čtvrtohorní) podnebí nejmladší geol. periody – kvartéru neboli čtvrtohor (posledních přibližně 2,6 miliónů roků). Kvartér je relativně chladným obdobím, vyznačujícím se velkým kolísáním podnebí na celé zeměkouli. To se projevovalo šířkovým posunem klimatických pásem a změnami v rozsahu kontinentálního zalednění. V pleistocénu (starších čtvrtohorách) docházelo v mírných zeměpisných šířkách k opakovanému střídání studených a teplých fází – glaciálů a interglaciálů, kterým v nižších zeměpisných šířkách zhruba odpovídaly vlhčí pluviály a sušší interpluviály. Viz též podnebí holocénu.
  0000
podpořila:
spolupracují: