Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí globální
označení pro hlavní charakteristiky makroklimatu celé Země, často děleného jen na hlavní klimatická pásma bez detailních charakteristik. Někdy též syn. generalizace makroklimatu. Viz též podnebí planetární.
angl: global climate  0000
podpořila:
spolupracují: