Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podnebí antarktické
podnebí nejjižnějšího klim. pásma v Alisovově klasifikaci podnebí,ve kterém po celý rok převládá antarktický vzduch. Sev. hranici tohoto pásma tvoří letní poloha antarktické fronty. P. a. se vyznačuje zápornými hodnotami radiační bilance zem. povrchu, mohutnými přízemními inverzemi teploty, nízkými srážkovými úhrny, vysokými rychlostmi větru a extrémně nízkými teplotami vzduchu. V zimě se na pobřeží měs. průměry nejchladnějšího měsíce pohybují zprav. od –15 do –25 °C, ve vnitrozemí většinou od –50 do –70 °C, minima klesají pod –80 °C. V létě ve vnitrozemí zůstávají prům. teploty nejteplejšího měsíce velmi nízké, –30 až –35 °C, na pobřeží se pohybují kolem –5 °C. V. t. pásma klimatická, anticyklona antarktická, drsnost podnebí, extrémy teploty vzduchu, pól chladu, pól větrů
angl: antarctic climate  0000
podpořila:
spolupracují: