Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

podmínky meteorologické ztížené
slov: sťažené meteorologické podmienky  1993-a1
podpořila:
spolupracují: