Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

počasí extrémní
obecné označení pro počasí projevující se povětrnostními extrémy. Oproti nebezpečnému počasí ho lze chápat jako výraznější.
angl: extreme weather slov: extrémne počasie něm: Extremwetter n  2016
podpořila:
spolupracují: