Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

extrém povětrnostní
angl: weather extreme slov: poveternostný extrém něm: Wetterextrem n  2016
podpořila:
spolupracují: