Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PM2,5
PM2,5 – frakce pevných aerosolových částic suspendovaných v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr je menší než 2,5 mikrometru. Jde o jemné, respirabilní frakce. Ohledně přístrojových měření platí analogicky to, co je uvedeno u PM10.
Základem termínu je zkratka angl. particulate matter „částice“.
slov: PM2,5  2015
podpořila:
spolupracují: