Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PM1
PM1 – frakce pevných aerosolových částic suspendovaných v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr je menší než 1 mikrometr. Ohledně přístrojových měření platí analogicky to, co je uvedeno u PM10.
Základem termínu je zkratka angl. particulate matter „částice“.
slov: PM1  2015
podpořila:
spolupracují: