Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

PM0,1
PM0,1 – frakce pevných aerosolových částic suspendovaných v ovzduší, jejichž aerodynamický průměr je menší než 0,1 mikrometru, tzv. ultrajemné frakce. Tyto částice odpovídají svojí velikostí nanočásticím emitovaným do vzduchu např. benzínovými motory. Ohledně přístrojových měření platí analogicky to, co je uvedeno u PM10.
slov: PM0,1  2015
podpořila:
spolupracují: