Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pluta, pluto
na sev. Moravě a ve Slezsku lid. označení pro dlouhotrvající déšť, popř. deštivé počasí; je převzato z polštiny, kde znamená plískanici.
slov: pluta, pluto  1993-a1
podpořila:
spolupracují: