Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha geopotenciální
slov: geopotenciálna plocha něm: Geopotentialfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: