Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha geopotenciální
slov: geopotenciálna plocha; něm: Geopotentialfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: