Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha geopotenciální
slov: geopotenciálna plocha  1993-a1
podpořila:
spolupracují: