Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha ekvipotenciální
slov: ekvipotenciálna plocha něm: Äquipotentialfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: