Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha ekvipotenciální
slov: ekvipotenciálna plocha; něm: Äquipotentialfläche f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: