Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly kondenzační
slov: kondenzačné aerosoly; fr: particules à (noyau de) condensation pl  2014
podpořila:
spolupracují: