Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PILOT
Termín zřejmě souvisí se slovem pilotáž, pomocí níž byla data pro tuto zprávu původně získávána.
slov: PILOT; něm: PILOT  2014
podpořila:
spolupracují: