Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

PILOT
slov: PILOT; něm: PILOT  2014
podpořila:
spolupracují: