Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

perioda vyprahlá
  0000
podpořila:
spolupracují: