Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimagram
klimagram sestavený se zvláštním zřetelem ke klimatickým prvkům a charakteristikám ovlivňujícím životní projevy organizmů a využívaný v bioklimatologii.
angl: bioclimagram; něm: Bioklimagramm n  0000
podpořila:
spolupracují: