Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bioklimagram
klimagram sestavený se zvláštním zřetelem ke klimatickým prvkům a charakteristikám ovlivňujícím životní projevy organizmů a využívaný v bioklimatologii.
angl: bioclimagram něm: Bioklimagramm n  0000
podpořila:
spolupracují: