Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pavouk
slang. označení pro zákres staničního modelu na povětrnostní mapě.
slov: pavúk  1993-a1
podpořila:
spolupracují: