Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás světlý
slov: svetlý pás  2017
podpořila:
spolupracují: