Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo kalmů
slov: pásmo kalmov  1993-a2
podpořila:
spolupracují: