Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás jasný
slov: jasný pás  2017
podpořila:
spolupracují: