Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás Alexandrův
syn. pás tmavý.
angl: Alexander's band; slov: Alexandrov pás; něm: Alexanders dunkles Band n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: