Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parhelia Liljequistova
mimořádný halový jev, slabé, horizontálně protáhlé světelné skvrny na parhelickém kruhu ve větších úhlových vzdálenostech za paranthelii.
angl: Liljequist parhelia slov: Liljequistovo parhélium  2014
podpořila:
spolupracují: