Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

parametr instability
slov: parameter instability něm: Instabilitätsparameter m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: