Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parametr instability
slov: parameter instability; něm: Instabilitätsparameter m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: