Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

georeference družicových snímků
podpořila:
spolupracují: