Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

limnigram
grafický záznam měření limnigrafem.
angl: limnograph; fr: limnigramme  2024
podpořila:
spolupracují: