Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient teplotní superadiabatický
angl: superadiabatic lapse rate  2024
podpořila:
spolupracují: