Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

nukleace spontánní
  2024
podpořila:
spolupracují: