Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rotace cyklonální
přibližně kruhový pohyb vzduchu v rámci atmosférického víru ve smyslu cyklonální cirkulace.
angl: cyclonic rotation  2023
podpořila:
spolupracují: