Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

imager
angl: imager  2023
podpořila:
spolupracují: