Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

interval vzorkovací
angl: sampling period, sampling interval  2023
podpořila:
spolupracují: