Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aproximace geostrofická
angl: geostrophic approximation  2023
podpořila:
spolupracují: